Botanische Tuin

Natuurlijke landschappentuin
De Botanische Tuin kenmerkt zich door verschillende nagebootste landschappen met overwegend ‘natuurlijke’ vegetaties. Zo zijn er bloemrijke kalkgraslanden te vinden, een holle weg, een vijver met aangrenzend moerasgebied, een heidegebied en verschillende bostypen met karakteristieke ondergroei en veel zogeheten stinsenplanten. Klik hier voor een overzicht van waar deze planten staan, en klik hier voor een overzicht van wanneer deze bloeien. Imposant is verder het Alpinum, een rotsheuvel met inheemse en uitheemse plantensoorten.

Heide
In het heidegebied groeien zeldzame planten zoals het muizenoortje en echte guldenroede.

Moeras
In het moeras staan boeiende rietkragen en verschillende vegetaties van rietsigaren en moerasplanten zoals de moerasvaren, rietorchis en reuzenpaardenstaart. Vooral in augustus biedt het moeras een prachtig schouwspel als gele wederik, paarse kattenstaart en roze wilgenroosje bloeien. Aan de rand staan moerascipressen, die omgeven zijn door een cirkel van luchtwortels. Over de knuppelpaden kun je het moeras van dichtbij verkennen.
dotterbloemDSC04323

Kalkgrasland
Het bloemrijke kalkgrasland dat glooiend aan de noordzijde van het Alpinum ligt, is een boeiend geheel met fraaie soorten als de slanke sleutelbloem, harige ratelaar, betonie en pimpernel. Het kalkgrasland wordt tweemaal per jaar gemaaid.
DSC00745Alpinum
De rotsheuevel heeft een microbergklimaat met bijbehorende flora en fauna, zoals zonneroosje en zandhagedis.
DSC07713uitBos
Aan de rand van de tuin zijn divers bostypen met elk een heel eigen ondergroei.

–> terug naar Botanische Tuin