Geschiedenis

Afbeelding 054De Botanische Tuin is in de jaren 1969-1971 opgezet door biologen van de Katholieke Universiteit naar de inzichten van J.P. Thijsse. De tuin met verschillende nagebootste landschappen beslaat ruim drie hectaren en bestaat overwegend uit ‘natuurlijke’ vegetaties. Zo zijn er bloemrijke kalkgraslanden te vinden, een holle weg, een vijver met aangrenzend moerasgebied, een heidegebied en verschillende bostypen met onder meer stinzenplanten.

090908121354Westhoff 
Victor Westhoff – Nederlands bekendste natuurbeschermer ná J.P. Thijsse – was samen met initiatiefnemer Prof. Linskens de stuwende kracht achter de oprichting van de Botanische Tuin. In 2002 is in de Botanische Tuin een beeld geplaatst naar aanleiding van het overlijden van Victor Westhoff. In de tuin staan verder nog beelden van Gerard Bruning en Marius van Workum. Het ligt in de bedoeling de collectie in de toekomst verder uit te breiden.

AAfbeelding 060lpinum 
In de jaren zeventig bestond er op de Katholieke Universiteit een grote interesse in Alpiene planten. Vandaar dat een aantal biologen op het idee kwam om rotsblokken uit de Ardennen aan te laten voeren om hier in de Botanische Tuin een rotsheuvel te bouwen. Het Alpinum heeft een micro-bergklimaat. Aanvankelijk groeiden hier vooral rotsplanten die aan de zware klimatologische omstandigheden van het Alpengebied waren aangepast. Ten gevolge van de bezuinigingen op het wetenschappelijke onderwijs begin jaren 80 was er niet voldoende geld meer voor het onderhoud. Veel planten leken ten gevolge van tekortschietend onderhoud verdwenen.
alpinum-grootwandeling op knuppelpad

 

Hortus Arcadië 
Sinds Hortus Arcadië in 1999 het beheer overnam, is de Botanische Tuin grondig opgeknapt. Broodnodig werk, want na jaren van verwaarlozing verkeerde de tuin in een sterk verloederde staat. De vijver was dichtgegroeid, de heide was verdwenen en de rotsheuvel was overwoekerd door ruigte en nietsontziende wortelonkruiden zoals heermoes. En na jarenlang gebruik als crossterrein ook sterk vertrapt en vervuild geraakt.

De tuin is grotendeels in haar oude luister hersteld. De vijver werd uitgebaggerd, de heide opnieuw ingeplant en het Alpinum kreeg een ingrijpende opknapbeurt. Ook werden zichtlijnen hersteld, het bos kreeg meer ruimte en licht, de lekke waterloop werd deels gerepareerd en woekerplanten verwijderd. Het intensieve onderhoud werpt zijn vruchten af. Zo hebben met name de stinzenplanten – ‘tapijten’ van bloeiende bolletjes4 en knolletjes in het voorjaar – zich weer zeer sterk uitgebreid. Zeldzame soorten zoals orchideeën, lenteklokjes en kievitsbloemen krijgen nieuwe kansen na jarenlange onzichtbaarheid.

Hortus Nijmegen
In 2015 ging de Hortus Arcadië over in de Hortus Nijmegen. Met deze nieuwe naam kwam een nieuw bestuur met nieuwe plannen. Plannen die gerealiseerd konden worden dankzij de Gemeente Nijmegen en de Radboud Universiteit die de financiële voedingsbodem legden voor een vruchtbare doorstart.DSC05635