heide


Typerend voor het heidelandschap zijn de kegelvormige jeneverbesstruiken. De vegetatie is rijk aan besdragende planten. In het voorjaar bloeien hier bremsoorten en gaspeldoorn.
Ook vind je hier planten als muizenoor, biggenkruid, echte guldenroede en diverse havikskruiden.


Blauwe knoop kleurt het heideterrein blauw in het najaar nadat de heide zelf bloeide.

–> http://www.hortus-nijmegen.nl/botanische-tuin/“>terug naar Botanische Tuin