Beschermde planten: Rode Lijst

beschermdeplantenDe landelijke tentoonstelling uit 2015, Beschermde planten vertelt het verontrustende verhaal van de wereldwijd bedreigde planten. Ze zet 240 bedreigde plantensoorten in de schijnwerpers. Ook 10 in onze Nijmeegse Botanische Tuin.

Speciaal voor de tentoonstelling schreef Rob Chrispijn een lied over de planten en hun bedreigingen op de ‘Rode Lijsten’:

Wereldwijde klimaatverandering, overbevolking, vervuiling, introductie van vreemde soorten, overexploitatie van natuurgebieden en intensieve landbouw dringen veel soorten in het defensief. Als planten verdwijnen wordt de biodiversiteit aangetast. Biodiversiteit omvat de gehele rijkdom aan leven in de natuur en zorgt onder andere voor ons schoon drinkwater, vruchtbare grond en een stabiel klimaat.

duifkruid-rl8-uitDe planten staan op de (inter)nationale Rode Lijst van wereldwijd bedreigde soorten kunnen in het wild nauwelijks overleven. In de hele Botanische Tuin staan ongeveer 70 Rode Lijst-soorten!